Hotline      
0919 010 211

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Hydrid 2016 có giá từ 29.270 USD
Tại thị trường Mỹ, Toyota RAV4 Hybrid XLE 2016 có giá khởi điểm 29.270 USD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp RAV4 Hybrid Limited có giá từ 34.510 USD.