Hotline      
0919 010 211

Nissan Leaf

Nissan Leaf xe giá rẻ tự lái thương mại đầu tiên
Theo công bố của hãng xe Nhật bản thì xe giá rẻ Nissan Leaf của hãng đã ứng dụng thành công công nghệ xe tự lái và xe trở thành xe tự lái thương mại đầu tiên.