Hotline      
0919 010 211

Nissan GT-R

Nissan GT-R sắc đen quyến rũ với vành Vorsteiner
Nissan GT-R thành một “tác phẩm” tuyệt vời khi qua tay Vorsteiner với bộ la-zăng Flow Forged của hãng độ Mỹ.